Ny som scout

Till att börja med vill vi i Linghems Scoutkår önska dig varmt välkommen till vår kår!

Denna text vänder sig främst till föräldrar/målsman för det barn som just börjat i scouterna men kan vara nyttig även för de som varit med ett tag. Tanken är att denna text ska svara på de flesta frågor som uppstår och förklara lite mer vad scouting i Linghems Scoutkår är.

 

Att vara scout innebär massa saker, man får nya vänner som man lär sig nya saker ihop med, åker på kortare och längre äventyr med, och helt enkelt upplever en massa kul tillsammans med.

Introduktion

I vår kår bedriver vi ledarledd scouting från det man går i årskurs 1. Som scout är det vanligast man brukar börja när man går i årskurs 1 eller 2 (7-8 år). Men såklart är man välkommen oavsett ålder.

Scouternas år baserar sig på skolans år, så första gången man har ett möte brukar vara på höstterminen, men det går alltid bra att börja hos oss även mitt under en termin.

 

Så länge man har ledarledd scouting så hör man till olika avdelningar beroende på vilken årskurs man går i.

De avdelningar som finns i Linghems Scoutkår är följande, och vilka årskurser som tillhör respektive avdelning står inom parentesen:

 • Bäver (åk 1)
 • Spårare (åk 2-3)
 • Upptäckare (åk 4-5)
 • Äventyrare (åk 6-8)
 • Utmanare (åk 9 – gymnasiet år 3)

Vissa år kan det bli så att avdelningarna har sina möten ihop över åldersgränsen, lite beroende på hur många barn det är i de olika avdelningarna.

Är man mer nyfiken på om hur scouting fungerar/är uppbyggd så kan man läsa mer om det på Scouternas hemsida.

 

Varje scout tillhör alltså en avdelning och varje avdelning gör sitt egna terminsprogram med vissa kårgemensamma aktiviteter.

Scoutåret

Under ett år som scout så får man lära sig mycket nya saker. Man har möten, hajker och massa andra aktiviteter tillsammans. Här kommer en liten förklaring till de vanligaste aktiviteterna man gör under ett år som scout, från höst till höst.

Möten – Varje avdelning har möten varje vecka med undantag för lov och andra planerade uppehåll.

Övernattningar/Hajker – Allt från en enkel övernattning i vår scoutlokal till en hajk där man sova ute i ett vindskydd i någon skog.

Läger – Scoutårets höjdpunkt, ett läger där man sover borta flera dagar och får träna på allt man gjort på mötena och övernattningarna/hajkerna

Ibland åker vi också på heldagsaktiviteter arrangerade av distriktet vi tillhör, eller av någon annan kår. Tillexempel kan man gå ut i skogen och hitta på något ute i naturen eller tävla tillsammans i hela kåren eller med sin avdelning.

När sommaren börjar gå över till höst så börjar nästa scoutår, antingen i samma avdelning eller så byter man avdelning och ställs inför nya utmaningar.

Övernattningar, hajker, läger

Hur man sover och hur länge man sover borta beror mycket på scouternas ålder och på intresset i avdelningen. Från att ha enstaka övernattningar/hajker varje termin till att åka på fler och längre läger. Oavsett hur länge man sover borta så är varje gång ett nytt äventyr! Det är självklart frivilligt att sova borta, och för de yngre barnen brukar man kunna vara med på resten av aktiviteten även om man inte känner sig redo än att sova över eftersom vi håller oss i närheten.

Äventyret kan första gången bestå av att ens våga sova borta hemifrån till att längre fram sova under en gran eller vara borta på läger en hel vecka.

Övernattning – Man sover över på ett känt ställe, oftast scoutlokalen en natt för att vänja sig, ofta efter lunch till efter lunch

Hajk – Man är ute och vandrar/förflyttar sig eller utforskar området runt en lägerplats

Läger – Flera dagar på samma ställe, oftast under på sommaren

Scouterna ♥ Naturen

Scouterna strävar alltid efter att vara ute i naturen så mycket som möjligt oavsett väder och årstid. Det kräver egentligen inte så mycket extra i de lägre åldrarna, ju äldre scouten blir desto viktigare blir det att tänka på vad scouten har för utrustning, vilket nästa kapitel kommer handla om.

Utrustning

Här kommer en kort genomgång om vilken utrustning man som scout bör ha. Längst ner i detta stycke så finns det en länk till ett längre dokument som tar upp mer om utrustning.

En bra grunduppsättning kläder för att klara alla typer av möten är:

 • Byxor
 • Varm tröja
 • Regnkläder
 • Mössa/Vantar
 • Stövlar/rejäla skor

Det som är viktigt att tänka på är att kläderna måste klara en del påfrestningar i form av krypande/klättrande i naturen.

För att vara med på hajk så behövs även följande:

 • Sovsäck
 • Liggunderlag
 • Ryggsäck
 • Ficklampa

Efter detta så är scouten utrustad med den grundutrusning som man behöver.

Läs gärna mer här för att få reda på mer om vad som är lämpligt att köpa.

 

Har ni flera frågor så är det bara att kontakta någon ledaren på avdelningen som ert barn tillhör. Oftast håller avdelningarna ett föräldramöte en bit in på terminen där mycket matnyttig information tas upp.