Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 85 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Våra avdelningar kan man läsa mer om här.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutlokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Tillsammans sköter vi om vår stuga och gör mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.