Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 350 kronor för barn och ungdom per termin, och för ledare är avgiften 200 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Nordöstra Götalands Scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.